Leven in Vrijheid

Leven in Vrijheid – het wordt gevierd en gekoesterd in Krimpenerwaard

De Stichting D-Day Krimpenerwaard heeft als doelstelling om jaarlijks rond 6 juni -de herdenking van D-Day- een evenement in de gemeente Krimpenerwaard te organiseren met een bijzonder eerbetoon aan onze Veteranen.

Het begrip waar het voor onze stichting om draait is Leven in Vrijheid; Een voorrecht waar mensen niet altijd automatisch bij stilstaan. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid en wij erkennen dat dit mogelijk is door de inzet van veteranen, oud en jong, in eigen land en (ver) buiten onze landsgrenzen die door hun inzet in oorlogsgebieden en/of in het kader van vredestaken hieraan zo’n belangrijke bijdrage hebben geleverd. Binnen de gemeente Krimpenerwaard woont een niet onaanzienlijk aantal veteranen.

Programma 2019

Dit jaar wordt voor de derde opeenvolgende keer een bijzonder concert georganiseerd als speciaal eerbetoon aan onze veteranen. Het concert, dit jaar in Lekkerkerk, is voor iedereen vrij toegankelijk en vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019 in  partycentrum Amicitia in Lekkerkerk. Het concert begint om 19:30 uur, de zaal is open vanaf 19:00 uur.

Programma

 

Concert Orkest Koninklijke Marechaussee

Voor het avondprogramma is het Orkest Koninklijke Marechaussee gecontracteerd, één van de acht militaire orkesten binnen de Nederlandse krijgsmacht. Het Orkest Koninklijke Marechaussee is, in tegenstelling tot de orkesten van de Marine, Landmacht en Luchtmacht, geen harmonieorkest maar treedt op in fanfarebezetting. Professionele musici vormen de basis van het orkest, samen met reguliere marechaussees, voor zover de dienst het toelaat. De Marechaussee levert muziek op maat: er wordt altijd gekeken wordt naar het doel van het optreden. Het orkest draagt de tradities, normen en waarden uit van het bereden wapen der Koninklijke Marechaussee en bewaakt en vertegenwoordigt het muzikaal Nederlands erfgoed door bij groot ceremonieel op te treden als fanfareorkest.
Het Orkest Koninklijke Marechaussee staat onder leiding van chef dirigent kapitein Peter Kleine Schaars.

Het middagprogramma vindt plaats op het buitenterrein rond partycentrum Amicitia:
vanaf 14:00 uur:
– militaire voertuigen staan geparkeerd en ook worden rondritten in het centrum van Lekkerkerk gemaakt
– optreden van de viermansformatie Band of Brothers met muziek uit de jaren ’40-’45 (foto)
– ook muziekvereniging Lekkerkerk geeft er acte de présence
om 16:30 uur is de informele ontvangst van de veteranen en een rondrit door Lekkerkerk met begeleiding van muziekvereniging Lekkerkerk
om 17:00 uur is de formele ontvangst door het College van B&W met optreden van muziekvereniging Lekkerkerk
waarna de veteranen aan tafel gaan voor de traditionele “blauwe hap” in partycentrum Amicitia
om 19:30 uur begint het concert (zie boven)

Bestuur

logo D DayStichting D-Day Krimpenerwaard

correspondentieadres:
Oude Haven 18a
2871 DJ Schoonhoven

E-mail: bestuur@leveninvrijheid.nu

KVK: 64553663
IBAN: NL08 RABO 0308 9904 04

Bestuur:

René Kuzee
Voorzitter

Marco Oudshoorn
Secretaris

Jurrien Schouten
Penningmeester

Connie van Dorst – Pijls
PR & Communicatie